Powrót

16.02.2014

Rejonowy dzień wspólnoty 07.03.2015

 

Program RDW rejon Radom-Południe (parafia pw. NSJ w Radomiu) >>>>

 

Program RDW rejon Pionki (parafia pw. Podwyższenia Kryża Świętego w Zwoleniu) >>>>

 

Program RDW rejon Radom-Północ (parafia pw. św. Piotra w Radomiu) >>>>

 


WIELKOPOSTNY DZIEŃ WSPÓLNOTY

RUCHU ŚWIATŁO–ŻYCIE

Rejon Radom Południe 7 III 2015

Parafia  NSJ Radom

 

TEMAT: Kochać ubogich – dzielić się sobą i posiadanymi dobrami

 

PROGRAM:

 

900 – Otwarcie Recepcji

915Zawiązanie wspólnoty

Słowo ks. proboszcza

930 – Katecheza (ok. 20 min)

1000 – Spotkanie w grupach

1050 – Przerwa

1100 – Namiot Spotkania i Adoracja Najświętszego Sakramentu

1130 – 1140 – Przygotowanie liturgii

1145EUCHARYSTIA

1245 – AGAPA

ok. 1330 – Błogosławieństwo i rozesłanie

 

DYŻURY NA DZIEŃ WSPÓLNOTY

Zawiązanie wspólnoty – ks. proboszcz

Katecheza – ks. Daniel Reguła

Spotkanie w Grupach:

Dzieci – Idalin

Młodzież Gim. i LO –św. br. Albert

DK–   św. Wacław

Namiot Spotkania –  Dk. Wojtek Pawłowski J 15,5-12    

EUCHARYSTIA

Komentarze – par. Szydłowiec

Czytanie  – par. Skaryszew

Psalm – św. br. Albert

Modlitwa Wiernych – par. Makowiec

Dary – katedra

Taca – gospodarze

Kazanie -

Agapa – gospodarze

Ciasta

Śpiew – Skaryszew/św. br. Albert

Asysta – par. św. Józefa

 

UWAGI!!!

Każda parafia w darach niesie: chleb i świecę oazy.

Formularz z dnia.


Rejonowy

   Dzień

     Wspólnoty

 

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu

7.03.2015

930 – rozpoczęcie, zawiązanie wspólnoty

945 – konferencja

1030 – namiot spotkania i przygotowanie do Mszy świętej

(możliwość skorzystania z sakramentu pokuty)

1100 Msza święta

1230 – agapa

1315 – błogosławieństwo i rozesłanie

1330 – film: „Karolina” – dla młodzieży i dorosłych

„Wielki Mike” – dla dzieci

 


WIELKOPOSTNY DZIEŃ WSPÓLNOTY RUCHU ŚWIATŁO–ŻYCIE

Rejon Radom Północ 07 III 2015

par. św. Piotra w Radomiu

 

TEMAT: Kochać ubogich

 

PROGRAM:

 

TEMAT: Kochać ubogich – dzielić się sobą i posiadanymi dobrami.

 

PROGRAM:

 10:00 – Otwarcie Recepcji

10:10 – Zawiązanie wspólnoty

10:15 – Dzieci idą do szkoły na spotkania w grupach (proszę zabrać buty na zmianę!!!)

          – Młodzież i Domowy Kościół spotkanie w grupach w kościele.

11:00 – Przerwa (czas dla bliźniego)

11:20 – Namiot Spotkania i Adoracja Najświętszego Sakramentu (możliwość skorzystania z sakramentu pokuty)

11:45 – 12:00 – Przygotowanie liturgii

12:00 EUCHARYSTIA

13:10 – AGAPA w szkole

ok. 14:10 – Modlitwa i błogosławieństwo na rozesłanie

 

DYŻURY NA DZIEŃ WSPÓLNOTY

Zawiązanie wspólnoty – par. św. Piotra w Radomiu

Spotkanie w Grupach:

Dzieci – par. bł., Annuarity (3 grupy)

Młodzież i DK – ks. Robert Kowalski Dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej

Namiot Spotkania – par. Bielicha

 

EUCHARYSTIA

Komentarze – par. M. B. Miłosierdzia

Czytanie  – par. Wolanów

Psalm – diakonia muzyczna

Modlitwa Wiernych – par. św. Jadwigi

Dary – par. bł. Annuarity (DK)

Taca – par. M. B. Częstochowskiej

Agapa – par. św. Piotra w Radomiu

Ciasta – par. Białobrzegi (2 ciasta) / św. Łukasza (8 ciast) / Jedlińsk (8 ciast)

Śpiew – diakonia muzyczna

Asysta – par. św. Piotra w Radomiu / św. Kazimierza

 

UWAGI!!!

Każda parafia w darach niesie: znak parafii, chleb i świecę oazy.

Formularz Mszalny o Niepokalanym Sercu NMP

Czytania: Mi 7, 14-15. 18-20;        Łk 15, 1-3. 11-32

 


17.04.2014

Od wielu lat w radomskiej katedrze w Wielki Czwartek po Mszy Wieczerzy Pańskiej odbywa się adoracja Pana Jezusa w ciemnicy. Adorację prowadzą kręgi Domowego Kościoła wraz ze wspólnotą Rodzin Nazaretańskich. Wspólna modlitwa, śpiew pozwalają jeszcze bardziej wniknąć w Tajemnicę Odkupienia, zastanowić się nad swoim życiem, rozpocząć przeżywanie świąt.

 

Tomek Bis


Zachęcam do przeczytania artykułu autorstwa Ani i Marka Kwiatkowskich. Tekst zawiera historię DK w Parafii pw. św. Łukasza w Radomiu a zdjęcia, z załączonej galerii, są ilustracją świętowania i wspomnień przy okazji przeżywania Rejonowego Dnia Wspólnoty 8 grudnia 2012 roku w Święto Patronalne Ruchu Ś-Ż Niepokalanego Poczęcia NMP. Na uroczystościach obecni byli ówcześni wikariusze ( zakładający wtedy pierwsze kręgi) w Parafii Św. Łukasza a obecnie ks. dr hab. Wiesław Przygoda prof. KUL i ks. Stanisław Stańczyk (obecny proboszcz w Parafii pw. św. Jakuba w Stanowiskach), moderator RŚŻ ks. Grzegorz Lipiec, małżeństwo Andrzeja i Krysi Pruszków pierwsi animatorzy kręgu oraz małżeństwa pamiętające te chwile. Gospodarzami miejsca byli ks. proboszcz Marian Mazurkiewicz i ks. Michał Michnicki obecny wikariusz Parafii Św. Łukasza.

14 kwietnia 2012 - Rejonowe Dni Wspólnoty

Sprawozdanie z Rejonowego Dnia Wspólnoty rejonu Radom-Północ, który obył się w Jedlińsku tutaj>>>

Program Rejonowego Dnia Wspólnoty - rejon Pionki tutaj>>>

Program Rejonowego Dnia Wspólnoty - rejon Radom-Północ tutaj>>>

Program Rejonowego Dnia Wspólnoty - rejon Radom-Południe tutaj>>> zdjęcia>>>

Rejonowy Dzień Wspólnoty - rejon Opoczno - odbędzie się w Studziannie w sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej początek o godzinie 1000

W dniu 20.03.2012 odbyło się spotkanie organizacyjne kwietniowego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. W spotkaniu uczestniczyli m. inn.: moderator Rejonowy ks. Mariusz Wincewicz, pary rejonowe z rejonu katedra - Barbara i Tadeusz Kowalczykowie oraz z rejonu Młodzianów - Teresa i Tadeusz Kupidurowie oraz pary animatorskie odpowiedzialne za kręgi DK. (zdjęcia>>>) Dzień Wspólnoty odbędzie się tym razem w parafii pw. św. Stefana na Idalinie. A tutaj>>> szczegółowy program.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.


Relacja z rejonowego dnia wspólnoty rejonu Radom - Południe

Galeria zdjęć oglądaj>>>

Na 3 grudnia 2011 roku przypadł kolejny Dzień Wspólnoty, tradycyjnie już na początek Adwentu. Nasze Rejony Katedra i Młodzianów skorzystały z gościnności Księży Pallotynów na Młodzianowie, by razem czuwać w gotowości na przyjście Pana na świat, które kieruje też myśl ku Jego przyjściu ostatecznemu.

To spotkanie miało szczególny charakter ze względu na temat: „Słuchać Pana we wspólnocie” i było okazją do refleksji nad bogactwem „Słowa” słyszanego w naszych rodzinach, kręgach, parafiach i w innych grupach.

Już na początku, witając wszystkich zebranych, proboszcz parafii ks. Zygmunt Rutkowski SAC podkreślił, że będziemy pod patronatem wyjątkowej wspólnoty, gdyż parafia jest pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP, a znajdujemy się w kościele pw. Królowej Apostołów z okazałym witrażem Maryi wśród apostołów nad prezbiterium.

Po zawiązaniu wspólnoty przez ks. Romualda Fogiela SAC i wprowadzeniu w tematykę dnia przez ks. Łukasza Białasa wysłuchaliśmy świadectw rodziny DK i przedstawicielki młodzieży o tym, jak wspólnota pomaga im odkrywać Pana.

Podczas celebracji Słowa Bożego - ”Maryja wzorem komunii z Bogiem”  Moderator Rejonowy ks. Mariusz Wincewicz podkreślił, że w Maryi mamy nie tylko wzór doskonałości, ale także pomoc do osiągnięcia komunii z Bogiem oraz z naszymi siostrami i braćmi.

W dzieleniu się osobistymi przeżyciami związanymi z byciem we wspólnocie pomogły nam pytania: Dlaczego chcę być we wspólnocie?, Jak wygląda moje zaangażowanie w życie wspólnotowe?, Jaki wpływ na moje życie ma wspólnota? i inne. „Kościół jest rodziną wspólnot” podkreślali moderatorzy. Ze względu na krótki czas spotkania w stosunku do liczby uczestników nasza uwaga skupiła się głównie na  Domowym Kościele. Najczęściej Bóg powołał nas  przez zachętę innych, ale są i tacy, którzy poszukiwali pośród wielu wspólnot i wybrali tę. Wspólnota rozbudza pragnienie Boga i wskazuje sposoby dojścia. Nie jest to tylko poznanie werbalne, ale przez różnorodność relacji międzyludzkich szlifujemy się wzajemnie na miły Bogu brylant. Jako rodzice oraz animatorzy staramy się być odpowiedzialni, roztropni w działaniu, świadkami Chrystusa w codziennym życiu. Jako członkowie Ruchu kształtujemy w sobie posłuszeństwo, cierpliwość, gotowość do służenia innym. Każda z tych ról kształtuje inne cnoty. Obecność księży moderatorów nie tylko podczas liturgii, ale na rekolekcjach i w kręgu daje poczucie prawdziwości i pewności tej drogi. Wspólnota jest dla nas nie tylko szkołą apostolstwa, ale również polem do ewangelizacji i modlitwy. We wspólnocie jest łatwiej wytrwać w postanowieniach. Dzielenie się zobowiązaniami na spotkaniach mobilizuje nas do wypełniania ich, a świadectwa innych są zachętą i urozmaiceniem form działania.

Wiele osób mówiło o swoim miejscu we wspólnocie i wpływie na ich życie. Jedna z wypowiedzi poruszyła nas szczególnie: „Wspólnota jest największym darem jaki otrzymało nasze małżeństwo od Boga”. Ktoś inny powie, że „Miłość to największy dar”, lecz już ten „zachwyt” nad znaczeniem wspólnoty w życiu człowieka jest z pewnością drogą do jeszcze większych darów.

Namiot spotkania: Wesele w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11) poprowadził ks. Witold Gładyś. Maryja widzi wszystkie braki ludzkie, także duchowe i oręduje za nami u Syna, który nie odmawia swej Matce, dlatego Jej rola jest szczególna.

Centralnym punktem Rejowego Dnia Wspólnoty była Eucharystia, której przewodniczył ks. Romuald. Koncelebransami byli ks. kan. Bolesław Mikrut (nasz poprzedni Moderator Rejonowy), ks. Henryk Dziadczyk, ks. Maciej Gizicki, ks. Łukasz Siek oraz w/w moderatorzy.

W kazaniu ks. Maciej nawiązał do tematu roku „Słuchać Pana w Kościele”. Mamy słuchać Słowa i wypełniać Je. Kaznodzieja przypomniał, że Bóg przemawia do nas i obdarza miłością również przez drugiego człowieka. Dlatego miłość Boga i bliźniego są ze sobą tak nierozerwalnie związane. Ważnym źródłem tej miłości jest modlitwa, która również cementuje wspólnotę.

Po Mszy św. dzieci obległy jak zwykle hojnego św. Mikołaja, a potem wszyscy spotkaliśmy się na Agapie.

Przygotowanie Dnia Wspólnoty wiązało się z posługą wielu osób i „świętych”. Wyrazy wdzięczności za organizację składamy ks. moderatorowi Mariuszowi, animatorom rejonowym Barbarze i Tadeuszowi Kowalczykom oraz Teresie i Tadeuszowi Kupidurom, oraz parze diecezjalnej Annie i Markowi Kwiatkowskim za obecność i świadectwo. Nie sposób wszystkich wymienić po imieniu. „Bóg zapłać!” więc pozostałym księżom moderatorom, animatorom, osobom dającym świadectwo, ministrantom, scholi, przygotowującym oprawę liturgiczną, prowadzącym spotkania w grupach, przygotowującym Agapę i prezenty, organizującym opiekę i przyjazd dzieci i młodzieży, oraz wszystkim uczestnikom.

Przez Was Bóg przemawiał od nas.

Bogu niech będą dzięki!

Ewa i Staszek Jagiełłowie


Rejonowy Dzień Wspólnoty 3.XII.2011 r. – Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach.

Galeria zdjęć oglądaj>>>

Uczestnicy – wspólnoty z :

Par. Niepokalanego Poczęcia NMP – Skarżysko-Kamienna

Par. Najświętszego Serca Jezusowego – Starachowice

Par. Świętej Trójcy – Starachowice

Par. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – Starachowice

Par. Świętego Brata Alberta – Starachowice

Podczas przedstawiania się poszczególnych wspólnot towarzyszyły nam: kapłanom, rodzinom, dzieciom, młodzieży następujące prawdy i fragmenty Pisma Świętego:

Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w Imię moje tam jestem pośród nich,

Błogosławcie nie złorzeczcie

Nic nie może odłączyć od miłości Chrystusowej

Kościół naszym domem

Świadectwo Księdza Aleksandra Sikory umocniło naszą wspólnotę, pozwoliło nam wejść w atmosferę tamtych lat, gdy rodziły się założenia formacyjne naszego Ruchu związane ściśle z charyzmatem założyciela Księdza Franciszka Blachnickiego.

W swoim świadectwie ks. Aleksander Sikora szedł ścieżkami istotnych – dla każdego członka Ruchu- treści, tj. poprzez tematy:

Wspólnota

Liturgia

Świadectwo

Dziękujemy Panu Bogu za to świadectwo, które przybliżyło nam osobę Księdza Franciszka Blachnickiego i Księdza Wojciecha Danielskiego.

Celebrację Słowa Bożego prowadził ks. Łukasz Zieliński.

Poprzez rozważenie sercem fragmentu Ewangelii Zwiastowanie Maryi oddaliśmy cześć, hołd i miłość Matce Bożej.

Spotkania w grupach – dzieci, młodzież, rodziny

Na temat: Słuchać Pana w Kościele

Na temat: Słuchać Pana we wspólnocie braterskiej

Były jak zawsze-wzajemnym ubogaceniem się każdego z nas i jednocześnie stanowiły mobilizację naszego ducha w kierunku myśli – czy ja robię wszystko, by godnie i z miłością wyjść na spotkanie Pana. Na zakończenie spotkania w grupie rozważaliśmy tajemnicę Zwiastowania Maryi odmówioną z dopowiedzeniami.

 W namiocie spotkania, który prowadził ks. Leszek, na podstawie fragmentu Ewangelii: Wesele w Kanie Galilejskiej, każdy z nas spotkał się osobiście z Panem. Słowa Maryi: zróbcie wszystko cokolwiek wam powie są – jak zawsze ilekroć je rozważamy – wyrazem najwyższej miłości Matki Boga do każdego z nas.

Szczytową modlitwę (Spotkanie z Panem!) przeżyliśmy w czasie Eucharystii.

 W homilii (ks. Krzysztof) myśl przewodnia prowadziła nas ku tajemnicy Kościoła, do Pana Jezusa Jego Głowy, a praktycznie – była wskazówką, iż być blisko Serca Jezusowego to być blisko Kościoła i być zjednoczonym z Panem Bogiem i z Ludźmi.

 Chwała Panu za ten dzień, a ludziom podziękowania za zaangażowanie, modlitwę i tworzenie wspólnoty.

 Elżbieta i Aleksander Borkowscy


Relacja z rejonu Radom-Północ

Galeria zdjęć oglądaj>>>

Rejonowy Dzień Wspólnoty rejonu Radom Północ, który odbył się w parafii Matki Bożej Miłosierdzia, był jedną z okazji do zatrzymania się i pogłębienia nad tegorocznym tematem roku "Słuchać Pana w Kościele". Stanowił również okazję do podziękowania za dziesięcioletnią posługę moderatorowi rejonowemu, ks. Dariuszowi Szlachcicowi.

Nowym moderatorem został ks. Michał Szeląg.

Każde spotkanie osób należących do wspólnoty Ruchu Światło-Życie niesie za sobą ogromne owoce. I tak też było podczas spotkania dzieci, młodzieży oraz członków Domowego Kościoła z rejonu Radom Północ.

Bo nie chodzi o to, żebyśmy przyszli, pokazali się i wrócili do domów, ale wyciągnęli z tego czasu wnioski, umocnili się nawzajem i czerpali garściami na dalsze etapy roku formacyjnego - zgodnie podkreślali kapłani uczestniczący w spotkaniu.

Podczas konferencji zatrzymaliśmy się nad tegorocznym tematem, ale przede wszystkim nad słuchaniem Pana w drugim człowieku. Szukaniu Go w różnych sytuacjach, rozmowach z bliźnimi. Nad tym skupiliśmy się również podczas spotkania, kiedy to małżonkowie w dwóch grupach rozmawiali o słuchaniu bliźnich, radzeniu się ich. Dzielili się owocami bycia w kręgu, a szczególnie wartością modlitwy wstawienniczej.

Kontynuacją tego mogła być nasza modlitwa i przemyślenia podczas namiotu spotkania. Rozważaliśmy fragment o przemienieniu wody w wino w Kanie Galilejskiej. Znamiennym okazało się zdanie wypowiedziane przez naszą i Bożą Matkę: "Zróbcie wszystko, cokolwiek On wam powie", czyli... słuchajcie Pana.

Dopełnieniem Dnia wspólnoty była Eucharystia przeżywana w jedności przez Domowy Kościół wraz z młodzieżą i dziećmi. Jak w rodzinie, w której wszyscy nawzajem mamy się słuchać, a wspólnie wsłuchiwać się w Słowo Boże.

W czasie Agapy zajadaliśmy się pysznym białym barszczem i różnymi wypiekami, którymi ugościła nas miejscowa wspólnota. Po niej, w czasie rozesłania dzieci otrzymały upominki mikołajkowe.

W dniu 03 XII 2011r odbyły się Rejonowe dni wspólnoty rejonów: Radom-Północ, Radom-Południe, Pionki i Starachowice. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tych wydarzeń. Na początek zdjęcia z rejonu Radom-Południe oglądaj>>>


Aby szerzej pokazać pracę formacyjną Domowego Kościoła - Gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło-Życie otwieramy nowy dział na naszej stronie internetowej, w którym zamieszczać będziemy informacje i relacje z wydarzeń jakie miały miejsce w Waszych rejonach. Zapraszamy do współpracy wszystkie pary rejonowe naszej diecezji. Prosimy o nadsyłanie materiałów, informacji, zdjęć do zamieszczenia na stronie.

Na początek kilka zdjęć ze spotkań kręgów rejonowych, które odbyły się w Rejonie Młodzianów 5 X 2011r i w Rejonie Katedra 26 X 2011

Powrót