Powrót

W formularzach PIT w odpowiednich rubrykach  wpisujemy:

nr KRS: 0000071891 i obliczoną kwotę 1% podatku

 

W rubryce cel szczegółowy:

„Dla Ośrodka w Radomiu”

 

     Inne wpłaty z tytułu darowizny można dokonywać

na konto naszego ośrodka:

 

BZ WBK o/Radom, nr rachunku: 41 1090 2590 0000 0001 3071 4228

zaznaczając w tytule: Dar na cele statutowe Ośrodka Fundacji „Światło-Życie” w Radomiu.

 

Powrót