Powrót

Celem rekolekcji jest odkrycie Boga w życiu rodzinnym poprzez odnowienie przymierza miłości małżeńskiej. Rekolekcje wprowadzają w historie par biblijnych po to, aby odkryć w nich Boże działanie i powrócić do źródła swojej pierwotnej miłości, a także znaleźć swoją drogę codziennego przezwyciężania problemów.

Na ten moment są już tylko miejsca na liście rezerwowej

Powrót