Powrót

Kochani

1. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Domowego Kościoła z naszej diecezji na Powakacyjny Dzień Wspólnoty, który odbędzie się - podobnie jak w ubiegłym roku - w Skarżysku Kamiennej, 1 września 2018 (sobota), o godz. 9.00. Przypominamy, że to wydarzenie dotyczy wszystkich członków Ruchu, a nie tylko tych, którzy brali udział w rekolekcjach wakacyjnych. Bardzo prosimy o poinformowanie i zaproszenie Rejonów oraz uczestników wszystkich typów rekolekcji wakacyjnych.

2. Podczas uroczystej Eucharystii, a konkretnie po Komunii Św, będzie przekazie posług nowym Parom Rejonowym. Bardzo prosimy o obecność obojga małżonków z pary ustępującej oraz pary przejmującej posługę. W załączeniu wzór teksu przekazania posługi, które trzeba będzie odczytać.

3. Świece na nowy rok formacyjny otrzymują tylko nowe Pary Rejonowe. Pozostałe Pary Rejonowe dostaną takie świece podczas pierwszego Kręgu Diecezjalnego w dniu 7 października.

4. Po zawiązaniu wspólnoty, Domowy Kościół przechodzi od razu do bazyliki. Tu nasze spotkanie będzie składało się z trzech części: a) meldunki z oaz wakacyjnych - bardzo prosimy Pary Moderatorskie o krótką, statystyczną prezentację oazy (gdzie były rekolekcje, co to był za stopień lub jaki temat rekolekcji, ilu było uczestników i z jakich diecezji, kto pełnił posługę Pary Moderatorskiej, nazwisko kapłana, kto był z diakonii muzycznej, wychowawczej). Ma to być krótka charakterystyka grupy, około 3-4 min. Bardzo prosimy, żeby grupy nie wychodziły do prezentacji, nie śpiewały piosenek, itp. Mamy ograniczone możliwości czasowe, a 18 turnusów do prezentacji. b) świadectwa z oaz - uwaga: z racji czasowych świadectwa dotyczą tylko i wyłącznie oaz 15-dniowych: I st. Wilno, I st. Dąbrówka, II st. Gdynia, II st. Polanica, III st. Sandomierz. Tu też wielka prośba, żeby były to krótkie 5-6 minutowe świadectwa. Prosimy o przekazanie tego osobom wypowiadającym świadectwa. c) spotkanie Pary Diecezjalnej z członkami Domowego Kościoła - krótkie wprowadzenie w tematykę nowego roku, prezentacja terminarza rekolekcji na cały nowy rok formacyjny, sprawy różne.

5. Prosimy o zaproszenie kapłanów pracujących lub sympatyzujących z Ruchem: Opiekunów Kręgów, Księży Proboszczów, Księży Moderatorów, kleryków, siostry zakonne i wszystkich innych Przyjaciół DK. Do zobaczenia w Skarżysku!

Pozdrawiamy serdecznie
Monika i Jarek Kołodziejczykowie

Powrót