Powrót

Dzień Wspólnoty Rejon Pionki - relacja

W sobotę 9 grudnia 2017r. w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rajcu skupieni wokół tematu „Niepokalana wzorem Nowego Człowieka” przeżywaliśmy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie rejonu Pionki. Towarzyszyli nam moderatorzy: moderator rejonowy ks. Mariusz Morawski z par. św. Józefa Oblubieńca NMP z Kuczek, moderatorzy kręgów: ks. Marcin Pietras z par. św. Mikołaja z Jedlni , ks. Konrad Kapcia z par. św. Faustyny Kowalskiej w Groszowicach, ks. Marcin Cabaj z par. Opieki św. Józefa z Jedlni Letnisko, ks. Artur Gumiński z par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rajcu i s. Sylwia Pietryga z par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.

Spotkanie rozpoczęliśmy zapaleniem świecy przez parę rejonową Anię i Tomasza Bąk. Następnie Ks. Mariusz Morawski nasz moderator rejonowy oraz ks. Artur Gumiński proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rajcu powitali przybyłych na RDW. Zawiązanie wspólnoty poprowadził ks. Marcin Pietras wraz z nieocenioną oazą młodzieżową z Jedlni. Duch Święty uzdalniał nas byśmy oddawali chwałę Panu przez śpiew i taniec uwielbienia.

Po zawiązaniu wspólnoty mieliśmy możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Następnie przyszedł czas na celebrację głównego punktu dnia, na wspólną Eucharystię. Młodzież z RŚŻ zadbała o piękną oprawę liturgiczną i muzyczną. Mszy Świętej przewodniczył ks. Artur Gumiński, a kazanie wygłosił ks. Konrad Kapcia. Ks. Konrad nazwał Maryję „Mistrzynią drugiego planu”, która zawsze jest oddana Jezusowi i Panu Bogu. Przypomniał nam ,że przede wszystkim w czasie Adwentu, który obecnie przeżywamy, powinniśmy uczyć się od Maryi postawy czuwania, słuchania i rozważania słowa Bożego oraz gotowości na przyjęcie woli Bożej. Podczas uwielbienia po Komunii Świętej ks. Moderator poprowadził rozważanie: czy potrafię uwierzyć, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych?, czy potrafię tak jak Maryja powiedzieć „Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”?.

Po krótkiej przerwie podzieliliśmy się na grupy: dzieci, młodzież i małżeństwa z Domowego Kościoła. Oaza młodzieżowa pełniła posługę w grupach dziecięcej i młodzieżowej, a małżeństwa z DK wysłuchały w tym czasie konferencji ks. Marcina Pietrasa na temat „Maryja wzorem i naszą przewodniczką”.

Po konferencji zostaliśmy ubogaceni trzema świadectwami związanymi z „odkryciem” duchowości Maryi w życiu: księdza Marcina, Oli z Oazy Młodzieżowej i Mateusza z Domowego Kościoła. Ostatnim punktem była Agapa, na której nie zabrakło wyśmienitego ciasta, a przede wszystkim pysznego barszczu. Nasza wspólnota liczyła ponad 130 osób. Obecność dzieci i młodzieży z RŚŻ wniosła radość i entuzjazm. Wszystko to sprawiło, że mogliśmy w pełni doświadczyć jedności i piękna wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Tym, którzy przyczynili się do zorganizowania naszego RDW z serca dziękujemy. Za ten dar spotkania Chwała Panu!

Agnieszka i Marek Kosno

Powrót