Powrót

SYMPOZJUM O KSIĘDZU BLACHNICKIM W SEJMIE RP

kliknij w obraz, aby obejrzeć galerię

Parlamentarny Zespół Wychowanków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zwany dalej Zespołem, utworzony został na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili chęć pracy w zespole i pragną działać na rzecz propagowania idei Ruchu Oazowego, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia rodzin Katolickich. Jednymi z zadań i celów Zespołu jest zmierzanie do uczestniczenia i wspierania oraz propagowania wspólnot Ruchu Oazowego, Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, ale także ukazywanie drogi osiągania dojrzałości chrześcijańskiej poprzez wyznaczanie konkretnych elementów określających dojrzałość chrześcijańską, tj. spotkanie ze słowem bożym, liturgia, modlitwa, wspólnota i diakonia. Bardzo ważnym celem jest propagowanie życia i działalności sługi bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela i duchowego ojca Ruchu Oazowego, jednego z ruchów odnowy Kościoła wg nauczania Soboru Watykańskiego II. To właśnie tego dotyczyło sympozjum zorganizowane w Sejmie RP w kwietniowy weekand. Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka w Polsce, NSZZ "Solidarność", Ruch Światło Życie oraz legnicki Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli byli również inicjatorami konferencji „wolna niedziela”, której przewodnim hasłem było „Oddajcie nam wolne niedziele”. Zwolennicy wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę podkreślali, że świętowanie niedzieli to element wolności religijnej. Apelowano do posłów o poparcie poselskiego projektu w tej sprawie. Poselski projekt zakładający zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę, trafił do Sejmu pod koniec maja ubiegłego roku. Podpisali się pod nim posłowie PiS, PO, PSL i SP. Wartym uwagi jest to, że Parlamentarny Zespół Wychowanków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich jest organizatorem wystaw, które przybliżają ludziom problemy z jakim się spotykamy w codziennym życiu. W listopadzie minionego roku, również w Sejmie przez tydzień można było zobaczyć wystawę, pt. „Odczarować Zespół Downa”. Jej celem było zmienienie postrzegania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie.

Dnia 18 kwietnia 2015 r. w sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się sympozjum. Dotyczyło działalności społecznej Sługi Bożego ks. dr hab. Franciszka Blachnickiego. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego oraz Parlamentarny Zespół Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W tym wydarzeniu uczestniczyło ponad 400 osób, które w skupieniu i z zainteresowaniem wsłuchiwali się w omawiane tematy sympozjum poświęconego życiu i całej działalności księdza Franciszka. Konferencję otworzył Poseł na Sejm RP Robert Telus, również jeden z organizatorów. Duży wkład w zorganizowanie tego sympozjum mieli także posłowie Henryk Kowalczyk i Andrzej Dera. To czwarta tego typu konferencja, wcześniejsze trzy dotyczyła nauczania Jana Pawła II, której przesłaniem było wyjaśnienie roli chrześcijanina w polityce na podstawie postawy i działalności księdza Blachnickiego. Jego ulubionym powiedzeniem było „posiadanie siebie jest w dawaniu siebie”. Głosił On, żeby włączać się w sprawy polityczne i nie prawdą jest to, że są one tylko dla wybranych. Podczas wystąpień zaproszonych gości można było usłyszeć o prorockim wymiarze życia i działalności ks. Blachnickiego, którą to widać było także w wymiarze społecznym. Z ust bp Adama Wodarczyka padły słowa „można go nazwać piewcą wolności”. A. Sznajder, historyk podkreślił również fakt, że wkładał on dużo w walkę o wolność, ale nigdy nie uderzało to w system komunistyczny. Bardzo często usłyszeć mogliśmy o trzech głównych ideach, którymi kierował się ks. Franciszek. Były to prawda, krzyż i wyzwolenie, czyli plan wielkiej ewangelizacji, posiadający zarówno wymiar religijny jak i społeczny w całym życiu człowieka, chrześcijanina. Uważał, że są one całkowicie nierozdzielne. Działalność księdza Blachnickiego była kontrolowana przez służby komunistyczne, a śmierć jego do dnia dzisiejszego pozostawia wiele wątpliwości.

Po konferencji odbyło się spotkanie powstającej diakoni społecznej. Stowarzyszenia te mają powstawać także, przy każdej diecezji i będą zajmowały się działalnością księdza Franciszka Blachnickiego.

Po zakończeniu sympozjum Poseł na Sejm RP Robert Telus powiedział: „Zorganizowanie sympozjum było bardzo ważne dla wielu ludzi, którzy chcieli zapoznać się oraz zrozumieć idee jakie przyświecały ks. Blachnickiemu. To człowiek, dla którego wymiar religijny oraz społeczny jest w życiu nierozłączny. Nie dążył on w żadnym wypadku do sprzeciwienia się panującemu systemowi. Bardzo cieszy mnie fakt, że konferencja wywołała takie zainteresowanie i mam nadzieję, że spotkanie z wieloma osobami, które interesują się jego życiem, pomogło poznać działalność tej ważnej dla Kościoła osobistości, ks. dr hab. Franciszka Blachnickiego. Polityka jest działaniem dla dobra wspólnego, co wiąże się z tym, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to co się dzieje i każdy z nas ma prawo do podejmowania decyzji w sprawach społecznych.”

Powrót