Powrót

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy przeżywać Dzień Świętości Życia.

Ustanowił go Jan Paweł II w 1995 r. a Papież Benedykt XVI na początku adwentu 2010 r. wezwał cały Kościół Katolicki do modlitewnego czuwania w intencji obrony życia.

W imieniu organizatorów Obchodów Dnia Świętości Życia w Radomiu i VI Radomskiego Marszu dla Życia zapraszamy do udziału wszystkie ruchy, stowarzyszenia i organizacje kościelne, które działają na terenie naszego miasta i diecezji.

 

Przygotowania do Marszu dla Życia 25 marca 2015r.

 

1.    Pielgrzymka do Częstochowy – 21 marca 2015r.
XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę, wyjazd z Radomia o g. 5.00 z ul. Malczewskiego 1, zapisy w Duszpasterstwie Rodzin, tel. 48 340 62 35.
koszt 40.00zł. Osoby do 25 roku życia jadą za darmo. Powrót ok. godz. 20.00.

 

2.        Triduum przed Dniem Świętości Życia w Radomiu od 22-24 marca w kościele O. Bernardynów o g. 18.00 Droga Krzyżowa , 18.30 Msza św. z homiliami na ten temat.

·        22 marca (niedziela) -obstawiają Ojcowie bernardyni

·        23 marca (poniedziałek) - obstawiają Ojcowie bernardyni

·        24 marca (wtorek) -obstawiają Ojcowie bernardyni

W tym czasie odbywają się rekolekcje w kościele O.O Bernardynów

 

3.      Marsz dla życia – 22 marca (niedziela) wyruszamy z katedry o g. 17.00, (nagłośnienie O. Bernardyni), przechodzimy Aleją bpa Jana Chrapka, ul. Żeromskiego do kościoła
o. Bernardynów, w czasie przejścia odmawiamy różaniec, który poprowadzi Ruch:……………..…………………………...

5 osób (rozważania mamy przygotowane),

I dziesiątek różańca, Modlitwa w Ogrójcu   …………………………………………………

II dziesiątek: Biczowanie  …………………………………………………………………………

III dziesiątek: Cierniem Ukoronowanie   ………………………………………………….….

IV dziesiątek:  Dźwiganie Krzyża  ……………………………………………………………...

V dziesiątek: Ukrzyżowanie  ………………………………………………………………..……

·        niesiemy plansze dzieci, ewentualnie inne (nowe pomysły)

·         poszczególne grupy niosą swoje transparenty, itp.

·        Po dojściu, zatrzymujemy się przed kościołem Ojców Bernardynów,
ks. Sławomir Adamczyk dziękuje za udział w Marszu i zaprasza do kościoła.

·         Osoba odpowiedzialna ……………………….. ……………zbiera plansze i przewozi do DR

·        W kościele włączamy się w Gorzkie Żale

 

4.      25 marca (środa) – Dzień Świętości Życia.

Godz. 18.00 Droga Krzyżowa, którą prowadzą doradcy życia rodzinnego  i osoby, które chcą się włączyć (pół godziny), 14 osób…………………………………………………… ……………………

18.30 - Msza św. z podjęciem Dzieła Duchowej Adopcji Msza św. z podjęciem Dzieła DA. (2 czytania i psalm, modlitwa wiernych, osoba do procesji z darami, aby przenieść deklaracje do ołtarza)

·        Czytanie I –osoba……………………………………………………………………….….

·        Psalm – osoba ……………………………………………………...........................

·        Czytanie II – osoba……………………………………………………………...………..

·        Procesja z darami osoba…………………………………………………………………

·        Modlitwa wiernych-osoba…………………………………………………………….….

19.00 - Po Mszy św. procesja (nagłośnienie O. Bernardyni) pod Pomnik Maryi Matki Życia z zapalonymi świecami i zawierzenie obrońców życia.

·        osoby do świec – zakup świec, zapalenie i rozdanie uczestnikom przed kościołem i ułożenie świec pod pomnikiem

W skład Komitetu wchodzą organizacje i stowarzyszenia:

1. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej,

2. Akcja Katolicka,

3. Ruch Rodzin Nazaretańskich,

4. Ruch Światło Życie - Domowy Kościół, Diakonia Życia,

5. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana,

6. Radomskie Rady  Rycerzy Kolumba,

7. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,

8. Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka

9. Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Piotra Skargi,

10. Bractwo Kurkowe św. Sebastiana Radom,

11. Duszpasterstwo Akademickie,

12. Radomskie Środowisko „Inicjatywa”,

13. Wspólnota Samorządowa Miasta Radomia,

14. Fundacja Pro – Prawo do Życia,

15. Stowarzyszenie Solidarność Polskich Rodzin.

Powrót