Powrót na stronę główną

XL Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych
Ruchu Światło-Życie

CZĘSTOCHOWA 20 - 23 lutego 2015r

Highslide JS

W dniach 20-23 lutego 2015r. na Jasnej Górze odbyła się XL Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Temat przewodni w tym roku brzmiał: „W mocy Ducha Świętego”.  Z diecezji radomskiej przyjechało nas do Częstochowy wraz z księdzem moderatorem Grzegorzem Lipcem i s. Anną Baćmagą prawie 40 osób.

Na otwarcie Kongregacji została zaprezentowana piosenka roku 2015 OŻK „W mocy Ducha Świętego”, której tytuł zdobyła nasza diecezja radomska (tekst: Karolina Swend, muzyka: Otylia Brendel). Gratulujemy!!

Highslide JS

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć...

Bp Adam Wodarczyk, moderator Generalny Ruchu, wygłosił słowo programowe, zwracając uwagę na to, że możemy się narodzić na nowo w mocy Ducha tylko poprzez ewangelizację. Powinniśmy często zwracać się do Ducha Świętego, prosząc Go o prowadzenie i nowe dary do posługi w Kościele. Napełnianie się Duchem Świętym to nieustanny proces, aby żyć w Jego mocy i prowadzić życie ukierunkowane na Chrystusa!

W czasie Kongregacji prelegenci podejmowali tematy o mocy Ducha Świętego w Kościele, w Biblii i w liturgii. Po sobotniej Eucharystii był czas dla centralnych diakonii, których członkowie przypominali, że każdy z nas jest  powołany do tego, aby odnaleźć swoje miejsce w Kościele i w Ruchu Światło-Życie poprzez posługę w diakonii. Po prezentacji dwunastu diakonii nastąpiła żarliwa modlitwa o nowe wylanie Ducha Świętego. Oj, działo się, działo!!  Przed Apelem Jasnogórskim miały miejsce Nieszpory z błogosławieństwem członków centralnych diakonii specjalistycznych.

Ks. dr Wojciech Nowacki zwrócił uwagę na to, że Ruch Światło-Życie potrzebuje doświadczenia charyzmatycznego. Dary charyzmatyczne są pożyteczne dla całego Kościoła i należy je przyjmować z dziękczynieniem w duchu pokory i ofiarności. Ważne jest to, że są one po to,  aby nimi służyć w Kościele i go ubogacać, a nie zachowywać dla siebie.

Norbert Dawidczyk wskazywał na to, że aby żyć w Duchu Świętym trzeba mieć do Niego osobiste nabożeństwo i być nieustannie do Jego dyspozycji, tzn. zgadzać się na Jego wolę, na Jego prowadzenie i być wiernym powołaniu. Jeśli chcemy żyć w Duchu, to powinniśmy być otwarci i gotowi na to, że będzie  nas niejednokrotnie prowadził przez trudne i bolesne doświadczenia oraz wzywał do podejmowania wyzwań, które niekoniecznie będą nam się „podobać”. Ważne jest przy tym, aby trwać nieustannie w dziękczynieniu i uwielbieniu Boga, niezależnie od okoliczności życia.

Ks. Ryszard Nowak mówił o mocy Ducha Świętego na modlitwie, kiedy to On „przychodzi z pomocą naszej słabości” i „przyczynia się za nami w błaganiach”(Rz 8). Dlatego módlmy się w Duchu przy każdej sposobności, bo taka modlitwa ma moc nas przemienić, pokrzepić, wzmocnić.

Ks. dr Zbigniew Snarski mówiąc o mocy Ducha Świętego w dziele nowej ewangelizacji zwrócił uwagę na fakt, że prawdziwe życie w Duchu Świętym zawsze kończy się ewangelizacją. To ten Duch sprawia, że mamy siłę, żeby ewangelizować i walczyć ze złymi skłonnościami, nawykami, przyzwyczajeniami. Duch Święty jest Duchem mocy, który pobudza i dynamizuje.

Warto jeszcze wspomnieć o wyzwaniach płynących z III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”, które przedstawiła obecna na Kongregacji para krajowa DK Katarzyna i Paweł Maciejewcy. Przedstawiła ona siedem zagadnień z Relatio Synodi w formie wezwań, z którymi należałoby się bliżej zapoznać w w/w dokumencie :

1.      Wezwanie do wdzięczności za łaskę sakramentu małżeństwa (R.S.14; R.S.21)

2.      Wezwanie do formacji małżeństw i całych rodzin (R.S.40; R.S.59)

3.      Wezwanie do włączenia się w pomoc w przygotowaniu do małżeństwa (R.S.26; R.S.39)

4.      Wezwanie do ewangelizacji i świadectwa misyjnego (R.S.23; R.S.30)

5.      Wezwanie do pomocy najsłabszym (R.S.28)

6.      Wezwanie do dopominania się o ustawy sprzyjające rozwojowi rodziny (R.S.38; R.S.60)

7.      Wezwanie do włączenia się w formację duchownych i pracowników duszpasterskich (R.S.37).

Niech zachętą do podejmowania służby Bogu i bliźniemu będą słowa św. Pawła z Listu do Kolosan (Kol 3): „ Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi (…) Cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego” oraz Listu do Rzymian (Rz 12): „Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego Ducha. Pełnijcie służbę Panu”.

Basia i Jacek Rdzanek

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć...

  Highslide JS

 

Powrót na stronę główną