Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej

Do pełnego programu posługiwania Diakonii Ewangelizacji Światło-Życie należy jeszcze diakonia kultury i diakonia społeczna.
Celem ich jest szerzenie szeroko pojętej Nowej Kultury polegającej na przenikaniu wszelkich przejawów i dziedzin życia ludzkiego wartościami Nowego Człowieka i Nowej Wspólnoty.”

Ks. Franciszek Blachnicki, Statut Carlsberski 1983r., 7\12

Więcej o Diakonii Spoecznej