Formacja

Pierwszym moderatorem naszej Diakonii był ks. Marek Kuropieska. Formalną, systematyczną pracę rozpoczęliśmy w listopadzie 2003 roku. W ramach odnowy pracy diakonii Ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej była ona – obok diakonii liturgicznej – pierwszą Diakonią, która spotkała się dzień przed listopadową szkołą animatora (wówczas szkoły animatora trwały tylko sobotę i niedzielę), by nakreślić plan działania i nawzajem uczyć się coraz piękniejszej i profesjonalnej posługi. Naszą formację zaczynamy od modlitwy za siebie nawzajem. Modlitwą otaczamy codziennie ponad 40 osób, członków i sympatyków naszej Diakonii.

Technicznie do zadań muzycznego przygotowuje KAMUZO czyli Kurs Animatorów MUZycznych Oazy. Nie poprzestajemy jednak na jednorazowych rekolekcjach i swoją formację kontynuujemy na Szkołach Animatora. Spotkania te są okazją, by podzielić się osobistym doświadczeniem z pracy animatora muzycznego lub porozmawiać o ważnych dla muzyki liturgicznej dokumentach kościoła. Nierzadko też kształcimy nasze umiejętności z zakresu teorii muzyki, dykcji czy warsztatu gitarowego. Wszystko po to, aby animację muzyczną uczynić pożytecznym narzędziem, które pomoże w głębokim przeżywaniu liturgii.

Nasze muzyczne przygotowanie do posługi uzupełniamy również dodatkowymi warsztatami, ponieważ zadaniem Diakonii Muzycznej jest nieustanne rozwijanie talentów, ubogacanie warsztatu animatora muzycznego oraz taka formacja członków Diakonii, aby poprzez śpiew mogli jak najlepiej służyć innym w pogłębianiu swojej wiary i więzi z Bogiem. Wielu animatorów muzycznych jest również odpowiedzialnych za formację muzyczną w swoich parafiach.

W ciągu roku uczestniczymy razem również w comiesięcznych, regularnych spotkaniach. Organizujemy wewnątrzdiakonijne warsztaty grudniowe oraz majowy SAM (Szkołę Animatora Muzycznego), co bardzo nas integruje i daje możliwość ubogacenia się wzajemnym świadectwem i wymiany umiejętności – różne są dary łaski, a nikt nie ma tego, co możemy mieć będą razem, we wspólnocie. Swoistą formację stanowi dla nas pisanie artykułów do miesięcznika Czeka Nas Droga jak i przygotowywanie propozycji na niedziele, które co tydzień publikujemy na stronie.

Przede wszystkim jednak wzrastamy duchowo poprzez samą służbę – chcemy, by śpiew był naszą modlitwą. Tego też uczymy się uczestnicząc w miarę możliwości w Oazach Modlitwy, Rejonowych Dniach Wspólnoty i Oazach Wakacyjnych.