Posługa

Trudno sobie wyobrazić Mszę świętą, spotkania oazowe czy rekolekcje bez Diakonii Muzycznej. Jesteśmy odpowiedzialni za śpiew i muzykę, chcąc pomóc przez to w modlitwie zebranym na niej ludziom. Nasza posługa opiera się więc głównie na posłudze muzycznej – począwszy od wrześniowej Szkoły Animatora, a na Powakacyjnym Dniu Wspólnoty skończywszy.

W ciągu roku dbamy pod względem muzycznym o każdą Oazę Modlitwy, również te dla uczestników stopni OND i ODB. Jesteśmy też na każdej Szkole Animatora i Rejonowych Dniach Wspólnoty. Zwieńczeniem pracy całorocznej są rekolekcje wakacyjne. Wspaniałą tradycją naszej diecezji jest posługa muzycznych na rekolekcjach Domowego Kościoła, na których z radością podejmujemy również zadania Diakonii Wychowawczej. Każda taka akcja wymaga od nas przygotowania śpiewnika i dobrego, nierzadko czysto logistycznego zaplanowania pracy. Posługa w Diakonii jest więc dla nas okazją do odkrywania w sobie talentów nie tylko muzycznych.

W roku 2006 podjęliśmy posługę muzyczną na XXXI Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie.

Od wielu już lat prowadzimy rokrocznie w naszej diecezji Kurs dla Animatorów Muzycznych Oazy (KAMUZO). Dzięki niemu do posługi w ramach Diakonii przygotowują się kolejni oazowicze.

W roku 2010 udało nam się dwukrotnie zorganizować Warsztaty Muzyczne dla scholi naszej diecezji. Chcieliśmy w ten sposób pomóc osobom, które muzycznie są zaangażowane w życie parafii, ale nie przeżywają swojej formacji w Oazie. Pochodną tych warsztatów są Diecezjalne Warsztaty Muzyczne z udziałem znanych muzyków, które w latach 2011 – 2013 odbywały się rokrocznie w radomskim seminarium. Kontynuując tę działalność, zorganizowaliśmy i częściowo poprowadziliśmy Warsztaty Muzyki Liturgicznej w Pionkach (2014r.) z udziałem znanych w oazowych kręgach kompozytorów: Piotra Pałki i Pawła Bębenka.

Od 2013 roku w Poniedziałek Wielkanocny organizujemy Wielkanocne Uwielbienie, radosny wieczór na chwałę Boga. Uwielbienie odbyło się w par. pw. bł. Annuarity w Radomiu oraz w par. pw. św. Katarzyny w Wieniawie. 

Co roku włączamy się w przygotowanie comiesięcznych Oaz Modlitwy. Dwukrotnie poprowadziliśmy MOM – Muzyczną Oazę Modlitwy.

Posługa Diakonii to jednak nie tylko akcja. Naszą systematyczną działalnością jest redagowanie artykułów do diecezjalnego miesięcznika oazowego Czeka Nas Droga. Nasze teksty mają pomóc w zrozumieniu prawidłowości liturgicznych związanych z muzyką, w prowadzeniu scholi na parafii, w rozumieniu treści Psalmów odmawianych podczas Liturgii Godzin czy też powiązań między Słowem Bożym a muzyką liturgiczną.

W trosce o piękno Liturgii co tydzień układamy również propozycje pieśni na Niedziele. Chcemy tym samym ułatwić pracę muzykującym w swoich parafiach, inspirować do poszukiwania nowych pieśni liturgicznych. Jest to równie dla nas okazja, by nie tracić kontaktu z mądrym dobieraniem śpiewów na Eucharystię. Wszystkie propozycje publikujemy na stronie oazowej.

Poza wydarzeniami oazowymi licznie włączamy się w wydarzenia ogólnodiecezjalne – Kuźnie, Drogi Krzyżowe, Apele Młodych, pielgrzymki do Częstochowy, a także przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży 2016.

Duch Święty posyła więc nas w wiele miejsc, ale daje też siłę, by sprostać temu wyzwaniu. Chwała Panu!