O nas

Być może zaskakujące jest, że formalnie Diakonia Muzyczna jeszcze do niedawna nie funkcjonowała jako oddzielna diakonia specjalistyczna Ruchu. W zamyśle ojca Franciszka była ona bowiem częścią Diakonii Liturgicznej. W roku 2011 moderator generalny ks. Adam Wodarczyk powołał więc do istnienia Centralną Diakonię Muzyczną, za którą odpowiedzialny jest Marcin Łęczycki. Czy to oznacza, że Diakonii Muzycznej wcześniej u nas nie było? Oczywiście, że nie!

Diakonia muzyczna Ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej działa od początku istnienia Oazy w naszej diecezji. Trudno sobie wyobrazić Mszę świętą, spotkania oazowe czy rekolekcje bez osoby z gitarą, która pomaga innym w wychwalaniu Boga śpiewem. Pierwszym moderatorem Diakonii był ks. Kuropieska. Formalną, systematyczną pracę nasza Diakonia rozpoczęła w listopadzie 2003 roku. W ramach odnowy pracy diakonii Ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej była ona, obok Diakonii Liturgicznej, pierwszą diakonią, która spotkała się dzień przed listopadową szkołą animatora (wówczas szkoły animatora trwały tylko sobotę i niedzielę), by nakreślić plan działania diakonii i nawzajem uczyć się coraz piękniejszej i profesjonalnej posługi.

Obecnie Diakonią opiekuje się ks. Marcin Dąbrowski. Nie zapominając o własnej formacji, wspólnie z nimi podejmujemy wiele różnych posług.