Duchowa Adopcja

Duchowa Adopcja jest podjęciem codziennej modlitwy w intencji obrony życia dziecka jeszcze nienarodzonego, które jest zagrożone aborcją. Modlitwa trwa przez 9 miesięcy, czyli przez okres wzrostu dziecka w łonie matki.

Codzienna modlitwa

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

więcej informacji pod adresem: www.duchowa-adopcja.pl