Strona główna Diakonia Ewangelizacji

Diakonia Ewangelizacji

Co udało nam się zrealizować do tej pory?

Rekolekcje wielkopostne

Od około 20 lat Diakonia Ewangelizacji prowadzi lub pomaga w rekolekcjach wielkopostnych organizowanych w naszej diecezji. Wypracowaliśmy swoje metody prowadzenia rekolekcji wielkopostnych. Prowadzimy spotkania w grupach, konferencje, modlitwy, pantomimy i kawiarenki, gdzie możemy na osobności porozmawiać z uczestnikami o ważnych dla nich sprawach.

Ewangelizacje w szkołach

Na lekcjach religii prowadzonych przez animatorów, w przystępny sposób tłumaczymy dzieciom kerygmat, czyli prawa życia duchowego. Ponadto chcemy ukazać im, że życie we wspólnocie Kościoła, wspólnocie parafialnej, oazowej pomaga wzrastać człowiekowi w wierze, umacnia jego kroki. Podczas takich ewangelizacji nie braknie też śpiewu i zabaw – zwykle animatorzy z Diakonii Muzycznej wspomagają nas w tych wydarzeniach zapewniając muzyczne brzmienie.

Ewangelizacja uliczna

Duch Święty posyła nas na ulice naszego miasta. Po wspólnej modlitwie dzielimy się na dwu- lub trzyosobowe grupy i ruszamy w świat. Nie musimy długo czekać, aż pojawi się okazja do pomocy, wysłuchania kogoś, powiedzenia mu o Bożej miłości. Cały ten czas oddajemy Bogu i chcemy, żeby to On nas prowadził. Jesteśmy Jego narzędziami i mówimy o Nim napotkanym osobom.

 

Oaza Ewangelizacji

Są to pięciodniowe rekolekcje ewangelizacyjne, które udało nam się poprowadzić w 2019 roku w naszej diecezji. Przeznaczone są dla osób od 14. roku życia, które jeszcze nie przeżyły I stopnia rekolekcji ONŻ.

Ewangelizacyjna Oaza Modlitwy

Weekendowe rekolekcje dla młodych, którzy chcieliby poznać Jezusa Chrystusa i „sprawdzić” oazę osobiście.

Co planujemy?

Przed wakacjami jeszcze mamy zaplanowane rekolekcje wielkopostne, Ewangelizacyjna Oaza Modlitwy oraz przygotowanie się do turnusów wakacyjnych.