Dwie z dziesięciu

0
191

Gdy zapytamy oazowicza: „Jaką znasz Modlitwę Eucharystyczną?”, w większości otrzymamy odpowiedź – Kanon Rzymski. Jest to najstarsza oraz najpiękniejsza Modlitwa Kościoła rzymskokatolickiego. W nowym Mszale obok Pierwszej Modlitwy Eucharystycznej, tj. Kanonu znajdziemy 9 innych Modlitw Eucharystycznych, a wśród tych Modlitw znajdują się dwie Modlitwy o Tajemnicy Pojednania. Ten artykuł chcę poświęcić tym dwóm tekstom. Chcę przedstawić ich krótką historię oraz głębie tych tekstów mszalnych.

Kiedy i dlaczego?

ME o Tajemnicy Pojednania powstały z racji obchodów Roku Świętego 1975, który miał charakter pokutny i łączył się z sakramentem pokuty i pojednania. Modlitwy te miały być używane tylko podczas celebracji Roku Świętego 1975, jednak KKBiDS przedłużała zgodę na ich używanie, a w 1983 zgoda ta została wydana na czas nieokreślony i 3 lata później znalazły się w nowym wydaniu Mszału Rzymskiego. Modlitwy te powinny być używane wtedy, kiedy Tajemnica Pojednania szczególnie wybrzmiewa, np. na Mszach Wielkiego Postu, na Mszach o Krzyżu Świętym itp.

O czym są?

I Modlitwa o Tajemnicy Pojednania w swoim temacie mówi nam o pojednaniu, jako powrocie do Ojca. Ilekroć słyszę jak celebrans wypowiada słowa prefacji: <<Wiele razy ludzie łamali Twoje przymierze, a Ty zamiast ich opuścić, zawarłeś z nimi nowe przymierze przez Jezusa, Twojego Syna i naszego Odkupiciela: przymierze tak mocne, że nic nie może go złamać.>> zastanawiam jak potężne jest Boże Miłosierdzie. I dostrzegam, że nikt, ani nic nie może zniszczyć Jego miłosierdzia. Ono jest ponad ludzką niewiernością, obojętnością oraz brakiem ludzkiej odpowiedzi na Bożą miłość. Bóg nigdy nie zrezygnuje ze mnie.
Zasadniczym tematem II ME o Tajemnicy Pojednania jest pojednanie z Bogiem fundamentem ludzkiej zgody.; <<Poznajemy Twoją miłość ojcowską, gdy kruszysz twarde ludzkie serca, i w świecie rozdartym przez walki i niezgodę czynisz człowieka gotowym do pojednania>>. To nie chodzi o to, że my się przeprosimy, powiemy sobie: „sorry” i już jesteśmy godni stanąć przed Bogiem. On musi zadziałać mocą Ducha Świętego, abyśmy stali się godni i tworzyli jedność. Bóg zastępuje nienawiść miłością, a zemstę przebaczeniem. Teksty te wzywają i zachęcają nas do dziękczynienia za dzieło odkupienia. Bóg zmienia ludzkie serca, przez co uzdalnia je do pojednania.

W tym szczególnym czasie, jakim jest Wielki Post zachęcam was bracia i siostry o modlitwę o pojednanie z Bogiem, samym sobą oraz bliźnim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz!
Podaj swoje imię