Droga krzyżowa

0
320

Czym dla nas ludzi XXI wieku jest Droga Krzyżowa? Czy ma ona jakieś znaczenie dla dzisiejszego świata? Czy to tylko zwykły krzyż, który niesie jeden człowiek?

Na początku słysząc słowa „droga krzyżowa” od razu kojarzy mi się słowo MIŁOŚĆ. Kto by chciał umrzeć za mnie w sposób bestialski, być poniżany, traktowany jak zwykły więzień, mimo że czynił tyle dobra? Kto mając możliwość uniknięcia śmierci mówi, że chce umrzeć za mnie, bo tak bardzo mnie kocha?

Czym jest sama Droga Krzyżowa?

Jest to Męka Pańska, która ukazana jest pod postacią 14 stacji przedstawiających ostatnie chwile życia Jezusa od skazania Go na śmierć po jego ofiarę na krzyżu i złożenie Jego świętego ciała w grobie. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest najczęściej odprawiane w piątki               (szczególnie podczas Wielkiego Postu) gdyż właśnie w ten dzień Jezus oddał swoje życie. Kalwaria Jezusa jest również odpustem, który możemy otrzymać spełniając warunki nakazane przez Kościół.

Jaki jest jej sens?

Całym sensem jest fakt, że Chrystus niewinnie został wydany na śmierć za nasze grzechy. Spełniły się słowa, że Syn Człowieczy będzie wydany i skazany na ukrzyżowanie. Jezus dopełnił czyn Mojżesza, który w Starym Testamencie wyzwolił Naród Wybrany z niewoli egipskiej, tak Jezus w Nowym Testamencie wyzwolił go spod jarzma grzechu i śmierci – biorąc na siebie wszystkie grzechy świata odkupił nas wszystkich.

Jak dobrze przeżyć Drogę Krzyżową?

Żeby dobrze przeżyć Mękę Pańską przede wszystkim trzeba chcieć ją przeżyć. Dlatego warto sięgnąć do literatury, która może być pomocna w kontemplacji cierpień Chrystusa. Również przed samym nabożeństwem warto przyjść wcześniej by móc w ciszy przygotować serce na wspólną drogę przeżywania miłości z Chrystusem. Modlitwa o relacje z Bogiem jako najlepszym przyjacielem może także zbliżyć duszę do Krzyża.

Czym jest Droga Krzyżowa dla samego człowieka?

Jest to nic innego jak moment, w którym człowiek może odnaleźć samego siebie. Zobaczyć się w osobach, które Jezus spotykał podczas swojej Drogi. Może się też nawrócić – miłość ciężaru Krzyża odkupując grzechy świata daje człowiekowi ostoje, której się może złapać. Świat może się poruszyć, ale krzyż zawsze będzie stał nieruchomo.

Czym dla mnie jest Męka Pańska?

Jest niczym innym jak najpiękniejszym wyrazem miłości – miłości, której nie da się określić żadnym algorytmem, statystyką czy obliczyć jakimś wzorem. Śmierć Jezusa za mnie pokazuje mi to jak bardzo wyjątkowy jestem w oczach Jego i Jego Ojca. Każda możliwość przeżywania drogi krzyżowej jest dla mnie spotkaniem, do którego zaprasza mnie sam Mesjasz, zaprasza mnie do tego bym brał z Nim krzyż i świadczył o nim każdego dnia w swoim małym świecie. Krzyż i droga Jezusa są dla mnie przykładem miłości, którą się powinienem kierować każdego dnia mojej ziemskiej wędrówki.