Jak pisać komentarze

0
157

Jak poprawnie napisać komentarz?

 • Pierwszą i najważniejszą sprawą jest modlitwa do Ducha Świętego. W chwili ciszy poproś Go o potrzebne dary: zrozumienie treści czytań mszalnych, otwartość na Boże Słowo i umiejętność „uproszczenia” innym Mszy Świętej
 • Przeczytaj czytania. Najpierw raz, powoli i ze zrozumieniem
 • Wypisz na kartce najważniejsze myśli z każdego czytania
 • Przeczytaj czytania raz jeszcze. Jeżeli będziesz także pisać komentarz przed Gloria, prefacją bądź Ojcze nasz – zapoznaj się/przypomnij sobie ich treść
 • Zastanów się, jaka jest główna myśl zawarta podczas Mszy Świętej. Może być to np. miłość Boża, pokora Maryi, radość chrześcijańska itd.
 • Niech ta główna myśl będzie zawarta we wszystkich Twoich komentarzach – niech mają ten sam temat
 • Przypomnij sobie, jaki jest cel komentarza, który właśnie piszesz
 • Zacznij komentarz nietypowo. Staraj się unikać sformułowań typu: ,,Gromadzimy się przy Ołtarzu Pańskim…”, ,,Dzisiejsza Liturgia Słowa…”, ,,Oddajmy Panu nasze serca” itp. Zamiast tego możesz użyć wypisanych przez Ciebie myśli, np.: ,,Wszyscy jesteśmy jedną Bożą rodziną”, ,,Eucharystia pomaga kształtować życie w Jezusie”, ,,Bóg kocha każdego człowieka”, ,,We wspólnocie wszyscy jesteśmy jednością” itp.
 • Nie streszczaj czytań ani innych tekstów mszalnych
 • Nie wyprzedzaj wypowiedzi księdza – nie ma potrzeby, żebyście oboje mówili te same słowa
 • Pamiętaj, że komentarz przed znakiem pokoju odnosi się do JEDNOŚCI chrześcijan, a nie do POJEDNANIA z bliźnimi
 • Niech komentarz będzie krótki – najlepiej, jeśli zawiera 3-5 zdań
 • Nie używaj trudnych wyrazów, niech Twój komentarz będzie zrozumiały dla wszystkich obecnych na Liturgii
 • Po napisaniu komentarza przeczytaj go komuś – w ten sposób dowiesz się, czy zdania są zrozumiałe, kiedy się je słyszy
 • Najlepiej, kiedy komentarzy jest minimum 3, maksymalnie zaś – 5
 • Staraj się, żeby Twoje komentarze pomogły innym uczestnikom Mszy Świętej przeżyć ją pełniej

a. Paulina Piątkowska
Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie
Diecezji Radomskiej