Eucharystia to radość!

0
663
W piękny, słoneczny piątek 26 kwietnia 2019 moderatorzy, klerycy, diakonia wychowawcza i uczestnicy zebrali się w Pionkowskiej Betanii, by tam wspólnie przeżywać trzydniowe rekolekcje. Były one wyjątkowe ze względu na ich ewangelizacyjny charakter. Na OM mogli przyjechać wszyscy od 8 klasy podstawówki wzwyż, nawet, gdy nigdy wcześniej nie byli na żadnych rekolekcjach oazowych. W ramach piątkowych modlitw wieczornych udaliśmy się na Drogę Światła, by w oktawie wielkanocnej cieszyć się radością ze Zmartwychwstania Jezusa. Głównym tematem tej oazy była Eucharystia, która jest mocą Ewangelizacji. Uczyliśmy się, że to właśnie z Jezusa mamy czerpać moc, by umieć mówić o Zmartwychwstałym i widzieć go w innych. Ogromną pomocą, była dla nas sobotnia gra terenowa, która dała nam możliwość sprawdzenia się w tym zadaniu, ale także skutkowała zintegrowaniem się grup, zdobyciem nowej wiedzy na temat liturgii i Zmartwychwstania oraz sposobach ewangelizacji w życiu codziennym. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyjście naszej wspólnoty na Apel Młodych do sąsiedniej parafii, który dla wielu uczestników był pierwszym spotkaniem z modlitwą wstawienniczą. Doświadczenie miłosierdzia Jezusa Zmartwychwstałego było niesamowite i widoczne w oczach młodzieży modlącej się przed Najświętszym Sakramentem. Po powrocie ze wzruszeniem wspominali jak wielka jest miłość Boża. Oto kilka przykładów ich wypowiedzi:
— Apel Młodych był dla mnie czasem przemyśleń i pojednania z Bogiem. Bardzo podobała mi się gra terenowa i jak zwykle poznałam świetnych ludzi!
— Na tej oazie spodobało mi się, że poczułem radość z wpatrywania się w Jezusa Eucharystycznego oraz że mogłem przyjąć Jego Ciało i Krew.
— Zauważyłam szczególne działanie Ducha Świętego, który poprzez temat tych rekolekcji wprowadził mnie do bliższej relacji z Bogiem.
— Oaza bardzo pogłębiła moją wiarę oraz otworzyła na nowych ludzi. Najbardziej podobał mi się Apel Młodych, na którym wstawienniczo modlili się Andrzej i Dorota za moje pragnienia i potrzeby. Podczas tej właśnie modlitwy, pierwszy raz poczułem Ducha Świętego.
— Spotkanie z żywym Bogiem, pokój, zaufanie – takie hasła mam w pamięci po tych rekolekcjach.
— Pragnęłam miłości a na Apelu Młodych uświadomiłam sobie, ze tą miłością jest Chrystus i z Nim nie muszę się bać o przyszłość.
— Oaza umacnia mnie w wierze oraz pomaga mi zrozumieć trudy życia. Czuję, że Bóg prowadzi mnie dobra drogą.
To tylko niektóre z myśli uczestników tych rekolekcji. Mała grupa była ogromną siłą, ponieważ mogliśmy się lepiej zjednoczyć, szczególnie na Mszy Świętej. Nauczyliśmy się ją przeżywać, upiększać i radzić sobie z rozproszeniem. Podsumowaniem niech będą słowa jednej z uczestniczek:
„Eucharystia jest radością i przez nią jesteśmy szczęśliwi”.
Chwała Panu za ten czas!