Księża Moderatorzy!

0
291

Drodzy Księża Moderatorzy, z okazji Waszego dzisiejszego święta, przyjmijcie szczere życzenia!

Nie ma dróg, które nie pozostawałyby odkryte, nie ma szczytów nie do zdobycia, nie ma serc nie do otwarcia, nie ma trudów nie do przebycia, jeśli tylko tchnienie Ducha staje się z wiarą i ufnością przyjętą mocą. Niech więc każdy dzień Waszej kapłańskiej posługi będzie odkrywaniem z miłością cudów dokonywanych przez łaskę. A my w tych odkrywczych dziełach będziemy Was wspierać modlitwą.