Modlitwa o beatyfikację ks. Franciszka Blachnickiego

0
540

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka,
którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej,
tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to,
że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół
i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności
jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi,
na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to,
że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Swiatło-Życie,
który pragnie wychowywać swoich uczestników
do posiadania siebie w dawaniu siebie
i w ten sposób przyczyniać się
do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże,
w Słudze Bożym księdzu Franciszku,
w jego życiu i dziele,
i racz wsławić swoje Imię,
udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski …, 
o którą najpokorniej proszę.

Amen