Akt oddania Chrystusowi Słudze

0
563

Jezu – Synu umiłowany Ojca Przedwiecznego!
Który tak umiłował świat, że dał Ciebie – Swego Jednorodzonego,
abyś ogołocił samego siebie przyjąwszy postać sługi
i abyś uniżył samego siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej
i który sprawił, że: Duch Jednego spoczął na Tobie i namaścił Cię i posłał,
abyś ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność a niewidomym przejrzenie.
Staję przed Tobą pragnąc odpowiedzieć w nowy i szczególny sposób na Twoją Miłość,
wyznaję jednak, że sam z siebie, słaby i grzeszny,
nie jestem zdolny do dania tej odpowiedzi. 

Ty jednak dałeś mi udział w Swoim Namaszczeniu Duchem Świętym,
w którym zostałem ochrzczony i bierzmowany,
który przez pożywanie Twojego Ciała i moje ciało czyni swoją świątynią,
który wzbudził we mnie wiarę, nadzieję i miłość, i który modli się we mnie. 

Ufam, że ten sam Duch wzbudził w moim sercu powołanie do pójścia za Tobą,
do całkowitego oddania się na Twoją służbę,
abym był do Twojej dyspozycji – jako Twoje narzędzie
dla dokonywania dzieła, dla którego posyła Cię Ojciec? 

W mocy tego Ducha, który daje świadectwo w moim sumieniu,
wspominając wdzięcznie przedziwne drogi, jakimi prowadziłeś mnie,
dają wyraz swojej woli całkowego oddania się Tobie. 

Proszę Cię, abyś mnie na nowo namaścił i posłał,
aby głosić Ewangelię wszystkim ubogim naszych czasów
i budować Twój Kościół w jedności z tymi, których ustanowiłeś jego Pasterzami,
przy pomocy udzielonych i m darów – charyzmatów, szczególnie tych, 
których uczestnikiem stałem się poprzez Ruch Światło-Życie. 

Niepokalana, Oblubienico i Matko Jezusa
i dzięki zjednoczeniu z Nim w Duchu Świętym – Matko Kościoła
zjednocz moje nieudolne oddanie się z Twoim oddaniem się bezgranicznym
i strzeż we mnie swoją macierzyńską miłością woli trwania w tym oddaniu, 
Boże Ojcze – przez Jezusa Chrystusa – zjednoczony z Nim w Duchu Świętym, 
wraz z Maryją i całym Kościołem uwielbiam Ciebie! 

Amen! Alleluja!