Akt poświęcenia Ruchu Światło-Życie Niepokalanej, Matce Kościoła

0
616

Niepokalana, Matko Kościoła!
Zgromadzeni dzisiaj wspominamy z wdzięcznością
Twoją opiekę nad dziełem Oazy Żywego Kościoła.

Wyznajemy, że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości
pierwsza Oaza Niepokalanej
oddana przed dziesięciu laty pod Twoją szczególną opiekę
rozwinęła się w przedziwny sposób w ruch oazy
i wywodzący się z niego Ruch Żywego Kościoła.

Wyznajemy, że Twoja postawa
bezgranicznego, oblubieńczego oddania się w miłości Chrystusowi
jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności
w ludzie Bożym.
Ponieważ jesteś Niepokalaną Oblubienicą Słowa
zwłaszcza w zjednoczeniu z Nim
w szczytowej godzinie śmierci na krzyżu,
dlatego jesteś Matką wszystkich żyjących,
Matką Kościoła.

Wyznajemy także, że zjednoczenie z Tobą
w postawie oblubieńczego oddania się Chrystusowi
jest i pozostanie zawsze
jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą
żywotności i płodności Kościoła-Matki.
Kościół o tyle razem z Tobą
będzie Kościołem-Matką,
o ile w poszczególnych swoich członkach
będzie wraz z Tobą
Oblubienicą oddaną Panu
w wierze i miłości.

Jesteśmy przekonani, że całe dzieło Oazy
opiera się na zrozumieniu tej tajemnicy
i nie ma ono innego celu,
jak wychowanie swoich uczestników
do coraz głębszego zrozumienia
i zrealizowania postawy
posiadania siebie w dawaniu siebie
Chrystusowi i braciom.

Jesteśmy przekonani, że taka postawa
jest źródłem nowego życia;
dlatego słuszne jest,
abyśmy na nowo i bardziej świadomie
oddali to dzieło Tobie,
błagając, abyś raczyła je przyjąć
i uznać za swoje.

Jesteśmy przekonani głęboko,
że o tyle tylko staniemy się Oazą Żywego Kościoła,
o ile w zjednoczeniu z Tobą
będziemy realizować
postawę służby i oddania się
Chrystusowi w Jego Kościele.

Przyjmij więc jako swoją rzecz i własność
wszystkich, którzy oddali
swoje życie i wszystkie siły
na diakonię Ruchu Żywego Kościoła.

Przyjmij wszystkich,
zwłaszcza moderatorów i animatorów,
którzy pragną służyć w ramach ruchu
wielkiej sprawie
budowania żywych wspólnot Kościoła.

Przyjmij wszystkich,
którzy na zakończenie pobytu w oazie
oddali w Twoje ręce
swoje dobre postanowienia
i uproś im łaskę wytrwania.

Przyjmij także jako swoją rzecz i własność
to miejsce, gdzie wszystko ma służyć
dziełu Oazy Żywego Kościoła,
i spraw, aby mogło bez przeszkód
służyć tylko tej sprawie.

Niepokalana, Matko Kościoła,
bądź również Matką dzieła Oazy
i Ruchu Żywego Kościoła. Amen.